Richmond Quy Nhơn

Giá bán: 10 tỷ/căn

  • Tên: Richmond Quy Nhơn
  • Vị trí: Tp Quy Nhơn
  • Quy mô: 8.3 ha
  • Loại hình sản phẩm: Shophouse
  • Quy mô dân số: 3,990 người.
  • Đơn vị xây dựng: Hưng Thịnh Icons
  • Đơn vị phân phối: Công ty CP PropertyX
  • Sở hữu: Lâu dài

Liên hệ

Danh mục: ,
0903 427 437